KATASTARSKA OPĆINA KISELJAK, OPĆINA KISELJAK - OGLAS O PROVOĐENJU DOPUNSKOG PREMJERA I PRIPREMNIH RADNJI U SVRHU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA O NEKRETNINAMA - ФГУ

Новости преглед

KATASTARSKA OPĆINA KISELJAK, OPĆINA KISELJAK - OGLAS O PROVOĐENJU DOPUNSKOG PREMJERA I PRIPREMNIH RADNJI U SVRHU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA O NEKRETNINAMA

09.04.2024 14:54

Na temelju člana 23. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine Federacije BiH, broj: 92/16“) i člana 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98, 48/99 i 61/22) Povjerenstvo za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za K.O. Kiseljak imenovana Rješenjem Općinskog vijeća Kiseljak, broj 01/1-04-1202/24 od 14.03.2024.g objavljuje sljedeći:

OGLAS

O PROVOĐENJU DOPUNSKOG PREMJERA I PRIPREMNIH RADNJI U SVRHU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA O NEKRETNINAMA ZA KATASTARSKU OPĆINU KISELJAK

Zajedničkim naporima Općine Kiseljak, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Županijske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, uspostavljeni su uvjeti za realizaciju ovog, za općinu Kiseljak veoma značajnog projekta, a također i jedan od glavnih strateških ciljeva – uređena evidencija o nekretninama.

U svrhu provedbe navedenog projekta putem javnih nabavki izabran je pružatelj usluga – tvrtka BN pro d.o.o. Sarajevo koja će, u suradnji s predstavnicima lokalne zajednice, izvršiti sve potrebne radnje za konačnu uspostavu katastra nekretnina za katastarsku općinu Kiseljak.

Za katastarsku općinu Kiseljak, koja je ujedno i administrativni centar i najveći urbani dio općine, u svrhu pripreme podataka za izlaganje na javni uvid premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, planirano je da u prvoj fazi projekta od 25. ožujka 2024.g. započne dopunski premjer na lokalitetima na kojima su evidentirane značajne tehničke promjene od avionskog snimanja (1980.g.) pa sve do današnjeg dana. Nadalje, vršit će se i ažuriranje baze podataka premjera i katastarskog klasiranja (BPIKK) na temelju promjena zaprimljenih u važećem operatu. U drugoj fazi nakon dopunskog premjera planiran jei terenski obilazak lokaliteta koji će biti obuhvaćeni dopunskim premjerom, a što će biti objavljeno dodatno na terenu i na oglasnim pločama naseljenih mjesta.

U svrhu što kvalitetnije pripreme podataka o nekretninama za izlaganje na javni uvid, obavještavaju se građani nastanjeni u katastarskoj općini Kiseljak da su dužni terenskim ekipama omogućiti ulazak u svoj posjed, te da ustupe sve potrebne informacije ako su im iste poznate, jer je to u njihovom interesu. Ovo se posebno odnosi na položaj međnih biljega kao i promjene na parcelama koje su nastale u vremenu od avionskog snimanja. Etažni vlasnici dužni su predstavnicima terenskih ekipa dopustiti ulazak u stambene zgrade čije su etažne jedinice evidentirane u Knjizi položenih ugovora, radi evidentiranja položaja etažnih jedinica i izrade diobenih planova za takve zgrade.

O datumu početka izlaganja i ostalim aktivnostima u sklopu uspostave katastra nekretnina za katastarsku općinu Kiseljak građani će biti blagovremeno obaviješteni putem Oglasa.

 

                                                                                                          Predsjednik Komisije

                                                                                                         Dinar Vedad, BA iur, s.r.

 

Natrag