katastar.fgu.com.ba - Internet pregled katastarskih podataka FBiH - ФГУ

Новости преглед

katastar.fgu.com.ba - Internet pregled katastarskih podataka FBiH

31.07.2013 15:10

Poštovani, kako ste od ranije upoznati Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove je uspješno završila implementaciju projekta jedinstvenog softvera za katastar Federacije BiH, te omogućila građanima i drugim korisnicima internet pregled katastarskih podataka. U cilju što lakšeg i efikasnijeg pregleda podataka ali i na zahtjev korisnika kreirali smo kratko uputstvo.

 1. Za pristup pregledu katastarskih podataka molimo da posjetite web adresu http://katastar.fgu.com.ba :

 

2. Po uspješnom pristupu web servisu za pregled podataka, potrebno je kliknuti na taster kako je prikazano na slici ispod:

 

3. Zatim je neophodno odabrati političku i katastarsku općinu od interesa:

 

4. Za uspješnu pretragu neophodno je poznavati broj predmetne parcele ili posjedovnog lista, te je također neophodno na pravilan način prepisati slučajno generirani kontrolni broj:

 

5. Klikom na odgovarajući taster za pretragu dobijmo rezultate:

Natrag