JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POTVRDA ZA OBAVLJANJE RADOVA USPOSTAVE TEMELJNE TOPOGRAFSKE BAZE PODATAKA FBiH - ФГУ

Новости преглед

JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POTVRDA ZA OBAVLJANJE RADOVA USPOSTAVE TEMELJNE TOPOGRAFSKE BAZE PODATAKA FBiH

08.04.2019 12:30

Na osnovu člana 32. stav (1) i člana 34. stav (2). Zakona o premjeru i katastru nekretnina, („Službeni list SR BiH“ br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i „Službeni list RBiH“ br. 4/93 i 13/94), koji se na osnovu člana IX.5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni zakon, te Pravilnika o Temeljnoj topografskoj bazi podataka („Službeni list Federacije BiH“ broj 17/19), Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, svim privrednim subjektima zainteresovanim za izvođenje radova izrade temeljne topografske baze podataka

JAVNI POZIV

ZA IZDAVANJE POTVRDA ZA OBAVLJANJE

RADOVA USPOSTAVE TEMELJNE TOPOGRAFSKE BAZE PODATAKA FBiH

Federalna Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, planom nabavke za 2019. godinu, predvidjela je i nabavku usluga „Izrada temeljne topografske baze podataka Hercegovačko-neretvanskog kantona mjerila 1:10 000“, koja se u skladu s članom 32. i članom 34. Zakona o premjeru i katastru nekretnina, te članom 5., stav (2) i (3) Pravilnika o osnovnim geodetskim radovima, mogu obavljati samo uz posjedovanje potvrde izdate od strane ovog organa.

Članom 17. Zakona o premjeru i katastru nekretnina poslovi premjera i uspostavljanja katastra nekretnina su u nadležnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a članom 5., 28. i 29. istog zakona radovi izrade temeljne topografske baze podataka su definisani kao dio premjera.

Zahtjev za izdavanje potvrde podnosi se na način i prema sadržaju propisanim članom 5. Pravilnika o osnovnim geodetskim radovima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 96, 71000 Sarajevou vremenu od 13:00 do 15:00 svakog radnog dana, a navedeni propisi na adresi: (www.fgu.com.ba).

Natrag