JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POTVRDA ZA OBAVLJANJE OSNOVNIH GEODETSKIH RADOVA - ФГУ

Новости преглед

JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POTVRDA ZA OBAVLJANJE OSNOVNIH GEODETSKIH RADOVA

25.03.2019 20:22

Na osnovu člana 32. stav (1) i člana 34. stav (2). Zakona o premjeru i katastru nekretnina, („Službeni list SR BiH“ br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i „Službeni list RBiH“ br. 4/93 i 13/94), koji se na temelju člana IX.5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni zakon, te Pravilnika o Osnovnim geodetskim radovima („Službeni list Federacije BiH“ broj 15/19), Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, svim privrednim subjektima zainteresovanim za izvođenje osnovnih geodetskih radova upućuje

 

JAVNI POZIV

ZA IZDAVANJE POTVRDA ZA OBAVLJANJE

OSNOVNIH GEODETSKIH RADOVA

 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je planom nabavki za 2019. godinu predvidjela i nabavku usluga „Osnovni geodetski radovi – Nivelman visoke tačnosti NVT3“, koji se u skladu s članom 32. i članom 34. Zakona o premjera i katastru nekretnina, te članom 5. Pravilnika o osnovnim geodetskim radovima, mogu obavljati samo uz posjedovanje potvrde izdate od strane ovog organa.

Članom 17. Zakona o premjeru i katastru nekretnina poslovi premjera i uspostavljanja katastra nekretnina su u nadležnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a članom 23. istog zakona osnovni geodetski radovi su definisani kao dio premjera.

Zahtjev za izdavanje potvrde podnosi se na način i prema sadržaju propisanim članom 5. Pravilnika o osnovnim geodetskim radovima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Federalnj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 96, 71000 Sarajevou periodu od 13:00 do 15:00 svakog radnog dana, a navedeni propisi na adresi: (www.fgu.com.ba)

Natrag