Израђен нацрт новог текста Правилника о изради и одржавању катастра комуналних уређаја Федерације БиХ - ФГУ

Новости преглед

Израђен нацрт новог текста Правилника о изради и одржавању катастра комуналних уређаја Федерације БиХ

11.09.2019 13:42

 

Поштовани,

Овим путем вас желимо информисати да је Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове у склопу планираних активности за 2019. годину припремила нацрт новог Правилника о изради и одржавању катастра комуналних уређаја на основу постојећег Закона о катастру комуналних уређаја.

Правилник је у име Федералне управе израдила међуинституционална радна група, а Правилник уводи електронско вођење и одржавање података катастра комуналних уређаја, модернизује и детаљно прописује начин израде и предаје геодетских елабората снимања ККУ, прописује прихватљиве методологије геодетских снимања те уређује многе друге цјелине везане за овај сегмент геодетске ђелатности.

Овим путем желимо позвати све заинтересоване стране да преузму Правилник о изради и одржавању катастра комуналних уређаја Федерације БиХ, те да менаџменту Управе доставе коментаре, сугестије и примједбе како би исте биле разматране те у складу са оправданости истих укључене у завршни текст Правилника.

Рок за достављање примједби (на емаил адресу управа@фгу.цом.ба) је 30 дана од дана објаве ове информације.

 С поштовањем,

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове

 

Tekst Pravilnika možete preuzeti ispod:

Natrag