Испорука хардверске опреме за потребе Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове - ФГУ

Новости преглед

Испорука хардверске опреме за потребе Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове

17.10.2019 12:10

У склопу активности имплементације новог донаторског пројекта и наставка потпоре Владе Норвешке која путем управе за мапирање и катастар - Статенс картверк (СК) дуги низ година подржава земље регије Западног Балкана на пољима припреме и прикупљања просторних/географских информација као и на успостављању сервиса којима се осигурава приступ истима, извршена је набавка и испорука хардверске опреме за потребе функционисања податковног центра Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове.

Предметна опрема ће у значајној мјери допринијети унапређењу постојећих капацитета податковног центра Федералне управе за сигурну и дугорочну похрану просторних/географских података те осигурати одговарајуће капацитете за функционисање система за прикупљање и дистрибуцију података које Управа развија у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, другим органима Федералне управе или самостално.

Након проведене јавне набавке коју је вршио донатор, Влада Норвешке путем управе за мапирање и катастар - Статенс картверк (СК), испоруку и инсталацију предметне опреме ће 17.10.2019. године извршити добављач Катарина д.о.о. Мостар.

Natrag