ИНИЦИЈАТИВА "ЗЕЛЕНИ ПОДАЦИ ЗА СВЕ" - Информација о намјери ревизије ЕУ ИНСПИРЕ директиве - ФГУ

Новости преглед

ИНИЦИЈАТИВА "ЗЕЛЕНИ ПОДАЦИ ЗА СВЕ" - Информација о намјери ревизије ЕУ ИНСПИРЕ директиве

04.06.2024 10:01

Европска стратегија података најавила је развој заједничког европског податковног простора за Зелени план, како би се искористио велики потенцијал података за подршку приоритетним акцијама Зеленог плана које се односе на климатске промјене, кружну економију, нулту загађеност, биодиверзитет, крчење шума и усклађеност.

Ово укључује покретање иницијативе 'ГреенДата4Алл', која се састоји од процјене и евентуалног прегледа Директиве ЕУ о инфраструктури просторних информација (ИНСПИРЕ Директива 2007/2/ЕЦ), заједно са Директивом о приступу информацијама о околишу (Директива 2003/4/ЕЦ ). Планови ГреенДата4Алл-а да ажурирају правила о просторним подацима животне средине представљају прилику за боље управљање и приступ геопросторним информацијама унутар Европске уније (ЕУ). Циљ иницијативе би био да се обе директиве модернизују како би се ускладиле са тренутним стањем технологије; промовирати активну дисеминацију и размјену података у посједу владе и приватног сектора у сврху подршке законодавству о околишу и циљевима Европског зеленог плана; те дефинирати и имплементирати интероперабилне грађевне блокове за дијељење јавних података у податковном простору Зеленог плана.

Европска комисија је у свом програму рада за 2022. годину, усвојеном 19. октобра 2021. године, најавила да ће, у оквиру Европског зеленог плана, предложити ревизију обје директиве, након њихове оцјене 2021. године. Законски приједлог, који ће бити попраћен процјеном утицаја, првобитно се очекивао у четвртом кварталу 2022. године. Европска комисија објавила је позив за подношење приједлога/коментара 26. фебруара 2024., који је био отворен за повратне информације до 25. марта 2024. године.

Иницијатива "Зелени подаци за све" (ГреенДеал4Алл) допринијет ће еуропској зеленој и дигиталној трансформацији ажурирањем правила ЕУ о геопросторним подацима о околишу и јавном приступу информацијама о околишу. Сврха је:

  • омогућити већу размјену података између јавног и приватног сектора и са јавношћу
  • омогућити све предности размјене података за иновације засноване на подацима и одлуке засноване на доказима.

У односу на Директиву ИНСПИРЕ, иницијатива "Зелени подаци за све" има за циљ да ИНСПИРЕ Директиву учини ефикасним и исплативим инструментом за размјену података о околишу као подршку развоју и имплементацији политике заштите околиша и преласку на одрживију економију, за што су потребне додатне регулације ИНСПИРЕ директиве.

Наведено ће се постићи поједностављивањем и модернизацијом техничких одредби за хармонизацију података, мрежних услуга - укључујући опсежну употребу сучеља за програмирање апликација (АПИ) - и метаподатака, усклађивањем карактеристика података и правила о дијељењу и поновној употреби података с релевантним хоризонталним законодавством, узимајући у обзир флексибилност рјешења за постављање карактеристика података и стандарда за размјену података кроз флексибилну координацију механизама како би их учинили спремним за будућност и технолошки неутралним, али и на другим нивоима као што су обухваћени подаци (разликовање података о околишу и других података, кориштење других непросторних података о околишу кроз повезивање атрибута са просторним подацима или као одвојени скупови података) и о организационој/управљачкој структури и друго.

У том циљу, ЕуроГеограпхицс, непрофитно удружење европских националних картографских, катастарских и земљишнокњижних органа (НМЦА), позвало је све да дају своје коментаре и сугестије. Једно од рјешења разматраних у овом Позиву је преусмјеравање опсега ИНСПИРЕ директиве на податке о околишу, док би подаци који нису околишни (катастарске парцеле и пољопривредне парцеле, зграде, путне мреже итд.) били изван оквира - и били би обухваћени другим секторским алатима. Сви су поздравили модернизацију правила ИНСПИРЕ директиве, али су упозорили да би уклањање података о локацији из њеног дјелокруга могло довести до малог или никаквог управљања у геопросторном сектору. Додаје се да иницијатива ГреенДата4Алл треба укључити посебно поглавље о геопросторним подацима и њиховој улози у податковном простору Зеленог плана, уз напомену да је укључивање НМЦА-а од суштинског значаја за превазилажење празнина у постојећем управљању.

Остала мишљења можете пронаћи на сљедећем линку:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13170-GreenData4All-updated-rules-on-geospatial-environmental-data-and-access-to-environmental-information/feedback_en?p_id=32551842

Законски приједлог сада је планиран за први квартал 2025. године.

Natrag