Информација: одржане ИМПУЛС радионице - ФГУ

Новости преглед

Информација: одржане ИМПУЛС радионице

19.11.2015 13:31

У склопу регионалног ИМПУЛС пројекта у Тирани, Албанија, су у периоду од 16. до 19. 11. 2015. године одржане ИМПУЛС радионице за радне пакете ВП2, ВП3, В4, ВП5, а домаћин ових догађаја је била Канцеларија за регистрацију непокретности Албаније, заједно с Државном агенцијом за геопросторне податке Албаније.

Наведене радионице су организоване паралелно, с циљем окупљања свим учесника радних компоненти ИМПУЛС пројекта на једном мјесту. Стога су организоване заједничке активности и радионице за све радне пакете, на којима се расправљало о постигнућима кроз претходне активности, актуелним техничким, али и стратешким проблемима, те о начинима напретка. Током радионица се, уз планирање регионалних активности, водило рачуна и о локалним потребама свих катастарских агенција корисница пројекта.

За сваки од радних пакета, предвођен шведским и хрватским консултантима одговорним за рад групе, могло се, такође, у одвојеним сесијама дискутовати те активно радити на текућим проблемима и размијенити искуства на регионалном нивоу. Тако су за ВП2 разматрани недостатци у постојећим законским оквирима у односу на ИНСПИРЕ директиву, те су детаљно анализирани хрватски и шведски начини имплементације директиве у домаћу легислативу. У оквиру радног пакета за хармонизацију података – ВП3 на овој радионици се радило на финализирању двају иницијално одабраних сетова података, индивидуалној подршци за сваку од агенција корисника те планирању будућих активности и сетова података за хармонизацију. У оквиру ВП4, чији су фокус активности метаподаци, разматрале су се најбоље праксе одржавања метаподатака, дискутирало о метадата профилу на ИМПУЛС пројекту те планирало сљедеће кораке. Такође, шведски консултанти су презентовали информације о процесима одржавања ових података. У оквиру радног пакета за дисеминацију геоподатака – ВП5 рад се фокусирао на дијељење претходно хармонизованих података, метадата католог, дискавери сервисе, њихов тренутни статус, као и на планирани пут за напредак.

У име Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове радионицама су присуствовали запосленици различитих сектора управе, као и ангажовани консултанти:

Амира Бабић – ВП5;

Никола Цвјетковић – ВП4;

Томислав Томић – ВП3;

Мурис Ћеман – ВП3;

Денис Табучић – ВП2.

Главни циљ Импулс пројекта је да земље региона имају модеран и функционалан оквир за дијељење просторних података у складу са регионалним и међународним захтјевима. Такође, циљ је да се убрза развој иновативних ИНСПИРЕ услуга за боље доношење одлука те да се постигне интероперабилност података и услуга. Земље кориснице пројекта су: Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Србија, Македонија и Косово. Пројекат ИМПУЛС финансира Шведска међународна развојна агенција (СИДА) с Лантматериетом (шведска геодетска управа) као партнером. Државна геодетска управа Републике Хрватске учествује као млађи партнер Лантматериета на овом пројекту.

Natrag