Информација о учешћу у раду љетне школе Ерасмус+ програма ГЕОБИЗ пројекта од 13. до 17. септембра 2021. - ФГУ

Новости преглед

Информација о учешћу у раду љетне школе Ерасмус+ програма ГЕОБИЗ пројекта од 13. до 17. септембра 2021.

16.09.2021 12:42

Друга љетна школа (обука наставника за кориштење нових технологија у области геоинформатике на стварним случајевима из праксе) је одржана у периоду од 13. до 17. септембра 2021. године у Дубровнику. У оквиру љетне школе је госп. Денис Табучић, помоћник директора Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове одржао позивно предавање под насловом „Будућност геодезије и геоинформатике – из перспективе геодетске управе“.

На љетној школи је одржан и 4. састанак Наџорног одбора ГЕОБИЗ пројекта којим предсједава гђа Слободанка Кључанин – представница ФГУ, а на дневном реду састанка се расправљало о степену реализације ГЕОБИЗ пројекта, развоју курикулума и оспособљавању наставног особља, форми и степену реализације пословно-академске сарадње, те сарадње између универзитета с једне стране те приватног и јавног сектора с друге стране.

Циљ ГЕОБИЗ пројекта је:

-           успостава нових форми кооперације између академских заједница и пословних субјеката везано за процес обуке студената и запосленика у области геоинформатике,

-           стварање одговарајуће платформе за подршку изврсности у геоинформатици,

-           обука наставника за примјену геоинформатике у реалном сектору

-           реализација набавке нове опреме и технологија за обуку студената и судионика цјеложивотног учења за кориштење и обраду просторних података.

Улога геодетских управа је да учествују у раду Наџорног одбора пројекта и да прате и усмјеравају рад пројекта како би са универзитета изашао квалитетан кадар који се може без потешкоћа уклопити у свакодневне активности геодетских управа.

Natrag