Информација о проведби пројекта Регистрације некретнина - ФГУ

Новости преглед

Информација о проведби пројекта Регистрације некретнина

29.01.2021 10:47

Проведба активности у оквиру Пројекта регистрације некретнина у Федерацији Босне и Херцеговине је завршена са 31. децембром 2020. године.

Пројекат је остварио пуно више од изворно планираних циљева упркос великим изазовима услијед утицаја ЦОВИД-19 пандемије током цијеле 2020. године. Резултати за сва четири Развојна циља Пројекта регистрације некретнина у Федерацији БиХ су реализовани у потпуности или чак и премашени, као и резултати за 23 индикатора по компонентама Пројекта.

Активности замјене и успоставе земљишне књиге на податцима новог катастарског премјера су резултирале усаглашеним податцима за 253 катастарске опћине, што представља чак десет катастарских опћина више у односу на Пројектну документацију за планиране 243 катастарске опћине. Захваљујући активностима Пројекта укупно 1.047.208 власника и сувласника су укњижили своје некретнине и права на њима, чиме су унапријеђене и претпоставке за сигуран правни промет некретнина и развој укупне привреде.

У циљу пружања потпоре земљишнокњижним уредима у процесу провођења поступка замјене/успоставе, средствима Пројекта је било ангажовано укупно 236 привремених земљишнокњижних референата.

Током проведбе Пројекта је захваљујући активностима на систематском усаглашавању података о некретнинама између земљишне књиге и катастра дошло до значајног повећања броја земљишнокњижних уложака заснованих на новом катастарском премјеру. Тренутно је 55,4% земљишнокњижних уложака засновано на новом катастарском премјеру у односу на 33,3% колико је тај омјер износио на почетку проведбе Пројекта.

Захваљујући заједничком ђеловању институција Босне и Херцеговине и представника Свјетске Банке, процес ратификације Пројекта регистрације некретнина- Додатно финансирање (кредит број 9048-БА) је завршен у рекордном времену. Од 17. децембра 2020. године Свјетска Банка је и овај пројекат прогласила и ефективним, чиме су створени сви предуслови за наставак проведбе активности које су од великог значаја за велики број корисника.

Natrag