Информација о продужењу ЦИЛАП пројекта - ФГУ

Новости преглед

Информација о продужењу ЦИЛАП пројекта

07.05.2021 12:53

Пројекат Изградње капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура у Босни и Херцеговини (ЦИЛАП) одлуком је Шведске агенције за међународни развој и сарадњу – Сида/Амбасаде Шведске у Босни и Херцеговини продужен до 31.12.2022. године.

ЦИЛАП је дугорочни донаторски пројекат чији је циљ изградња капацитета и пренос знања, а све у циљу повећања ефикасности и поузданости процеса земљишне администрације у Босни и Херцеговини. Пројекат доприноси економском и друштвеном развоју, одрживом тржишту и кориштењу некретнина, као и приступање БиХ ЕУ кроз ефикасан систем земљишне администрације.

Главни циљ пројекта је учинити систем земљишне администрације ефикаснијим, сигурнијим и поузданијим.

ЦИЛАП пројекат ће и до краја 2022. године подржавати наредне области:

  • подршка јачању организација земљишне администрације, развој људских ресурса и релевантног правног оквира и управљање пројектом
  • подршка оснивању адресног регистра
  • подршка оснивању регистра цијена некретнина
  • подршка развоју геодетске инфраструктуре

Пројекат ЦИЛАП за јавност, судионике и друге заинтересоване стране одржава јавну њеб-страницу коју је могуће пронаћи на адреси: хттп://њњњ.цилап-пројецт.орг/

Natrag