Информација о одржавању ИМПУЛС националне радионице у Мостару од 21. до 23. марта 2017. године - ФГУ

Новости преглед

Информација о одржавању ИМПУЛС националне радионице у Мостару од 21. до 23. марта 2017. године

15.03.2017 12:57

ИМПУЛС национална радионица биће одржана у хотелу „Мостар“ у Мостару од 21. до 23. марта 2017. године. На радионици ће бити разматрана искуства из региона и шире у вези са законодавством инфраструктуре просторних података (ИПП), те начином прикупљања и обраде метаподатака.

Првог дана радионице предвиђено је разматрање проблематике у вези са израдом нацрта закона о ИПП-у у Федерацији БиХ. Радионици ће присуствовати ИМПУЛС експерти, чланови ИМПУЛС тима из Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове (ФГУ) те чланови Радне групе за институционална и правна питања ИПП-а ФБиХ, коју је именовао Савјет ИПП-а ФБиХ. Циљ радионице је размјена искустава и усвајање приједлога из региона везано за стварање одговарајућег законског оквира потребног за успјешно успостављање и имплементацију ИПП-а.

Након ИМПУЛС националне радионице планирано је одржавање VI сједнице Савјета ИПП-а ФБиХ. За дневни ред је предвиђено: усвајање Записника с претходне сједнице, именовање институција чији ће чланови чинити радне групе за техничке стандарде ИПП-а ФБиХ, те Приједлог одлуке о изради веб-странице Савјета ИПП-а ФБиХ.

Теме другог дана ИМПУЛС националне радионице су припрема и уређивање метаподатака за хидрографију и густоћу становништва, односно скупова података који ће се користити у оквиру ИМПУЛС пројекта. Субјекти ИПП-а који ће радити на припреми и уређивању метаподатака су: Агенција за водно подручје ријеке Саве, Агенција за водно подручје Јадранског мора и Федерални завод за статистику. На радионици ће испред ИМПУЛС пројекта учествовати ИМПУЛС експерти из региона и чланови ИМПУЛС тима ФГУ.

Трећег дана радионице разматраће се анализа прикупљених података за различите геопортале (у складу с ИНСПИРЕ спецификацијама), те потребе стварања регистра субјеката ИПП-а ФБиХ (надлежности, постојећи подаци, неопходне промјене у регистрацији података и др.), као и регистра извора просторних података ИПП-а ФБиХ (тко посједује просторне податке, колико су ажурни, у којем су формату доступни и слична питања).

Израда ових регистара је први корак према изради метаподатака, као и први корак према успостави ИПП-а ФБиХ. Ова тема је усмјерена према већем броју субјеката ИПП-а у ФБиХ, било да се ради о федералним, кантоналним или субјектима локалне самоуправе.

Радионицу ће водити ИМПУЛС експерти из региона, као и чланови ИМПУЛС тима ФГУ (доц. др Слободанка Кључанин, г. Денис Табучић, г. Никола Цвјетковић, гђа Амира Бабић, г. Томислав Томић и г. Недим Хаџиосмановић).

 

Natrag