ИМПУЛС Национална радионица Агенције за катастар Републике Македоније – Скопје - ФГУ

Новости преглед

ИМПУЛС Национална радионица Агенције за катастар Републике Македоније – Скопје

17.02.2017 10:02

У Скопју је од 15. до 17. 2. 2017. године, у оквиру ИМПУЛС пројекта, одржана Национална радионица Агенције за катастар Републике Македоније, организована на теме које су од интереса за субјекте и кориснике инфраструктуре просторних података сваке поједине земље западног Балкана. Теме радионице биле су ажурирање регистара субјеката и извора података, те важност стварања и кориштења метаподатака. Наведене теме интересантне су како за Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове тако и за кориснике просторних података у Федерацији БиХ.

Први дан радионице био је посвећен значају постојања Регистра субјеката и Регистра извора просторних података, те дискусији локалних корисника и произвођача података о дефинисању надлежности институција и њиховом преклапању.

Другог дана радионице настављена је дискусија о надлежности институција за прикупљање и одржавање просторних података, као и о вишеструким скуповима података који су прикупљани за исте теме од различитих институција. Закључак дискусије је да се морају истражити и јасно дефинисати надлежности и именовати које дијелове или цијеле скупове података (према ИНСПИРЕ спецификацијама) прикупља одређена институција. Истог дана је одржана и радионица о метаподацима – значају прикупљања метаподатка, њиховог структурисања и усклађивања националних едитора с регионалним, односно ИНСПИРЕ едитором.

Такође је било говора о валидацији метаподатака, те су презентована искуства из Шведске и Хрватске. Закључак радионице је да прикупљање метаподатака постаје ефикасније након формирања регистара о субјектима и изворима просторних података. Потом слиједи успостављање националног метаподатковног едитора.

Посљедњи дан радионице био је посвећен практичним примјерима у вези с прикупљањем, евидентирањем и валидацијом метаподатака.

ИМПУЛС Националној радионици Агенције за катастар Републике Македоније су, осим представника националних институција, присуствовали и чланови ИМПУЛС тима. У име Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове овој радионици је присуствовала доц. др Слободанка Кључанин – национална координаторица ИМПУЛС пројекта за ФБиХ.

Natrag