11. РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О КАТАСТРУ И ИНФРАСТРУКТУРИ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА У БУДВИ - ФГУ

Новости преглед

11. РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О КАТАСТРУ И ИНФРАСТРУКТУРИ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА У БУДВИ

31.05.2018 13:05

У Будви, Црна Гора је 30. и 31. маја 2018. године одржана XИ. Регионална конференција о катастру и инфраструктури просторних података.

Програм XИ. Регионалне конференције састојао се од низа презентација управа/агенција за катастар и картографију Западног Балкана (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Косово, Албанија, Македонија и Бугарска), презентирање регионалних и међународних пројеката (Шведска Агенција за картографију, катастар и регистрацију земљишта – Лантматериет; Норвешка картографска Агенција – Картверкет; Агенција за катастар, регистрацију земљишта и картографију Низоземске; Јапанска агенција за међународну сарадњу – ЈИЦА; ЕуроГеограпхицс и УНГГИМ).

У оквиру конференције одржана је и сједница Управног одбора ИМПУЛС пројекта на којој се расправљало о нацрту текста Меморандума о сарадњи управа/агенција за катастар и картографију Западног Балкана. Након конструктивне расправе и прихваћених сугестија присутни чланови Управног одбора су прихватили текст Меморандума о сурадњи. Закључено је да текст треба технички дорадити, а потписивање Меморандума о сарадњи се очекује у септембру 2018. године.

Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове овом приликом је представљао директор, госп. Жељко Обрадовић, гђа. Слободанка Кључанин, национални координатор ИМПУЛС пројекта за Федерацију БиХ и госп. Сеад Хаџић, консултант ЦИЛАП пројекта у Сектору за премјер, картографију и комасацију.

Наредна Регионална конференција о катастру и инфраструктури просторних података бити ће одржана почетком јуна 2019. године у Босни и Херцеговини у организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Конференција је затворена усвајањем закључака XИ. Регионалне конференције о катастру и инфраструктури просторних података:

Natrag