Гравиметријски премјер Федерације БиХ - ФГУ

Новости преглед

Гравиметријски премјер Федерације БиХ

26.03.2019 14:35

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је у склопу својих надлежности започела и гравиметријски премјер Федерације БиХ. Пројекат је финансиран средствима пројекта "Изградња капацитета за побољшање земљишне администрације и процедура у Босни и Херцеговини” ЦИЛАП те регионалног норвешког донаторског пројекта.

Гравиметријски премјер Федерације БиХ подразумијева одређивање убрзања силе Земљине теже на свим тачкама укљученим у Нивелман високе тачности НВТ3 те детаљни гравиметријски премјер Федерације БиХ. Пројектом је обухваћено 2700 тачака НВТ3 те 1500 тачака детаљног гравиметријског премјера распоређених на цијелом подручју Федерације БиХ.

Представници фирме Веком Гео д.о.о. Београд- извођачи радова су извршили обуку особља задуженог за теренске радове при чему су учесници обуке прошли кроз теоретски и практични рад на гравиметријским инструментима Сцинтреџ ЦГ-5. Планом активности предвиђено је да ће теренска мјерења трајати 4 до 5 мјесеци а сам завршетак пројекта предвиђен је до краја године.

Гравиметријски премјер Федерације БиХ је још један у низу пројеката које Управа за геодетске и имовинско-правне послове организира у склопу увођења нових реферeнтних система те коначном одређивању геоида БиХ а све у складу са међународним нормама, прописима и директивама.

Natrag