Геодетска инфраструктура БиХ: Израда детаљне техничке спецификације за нови нивелман високе тачности - ФГУ

Новости преглед

Геодетска инфраструктура БиХ: Израда детаљне техничке спецификације за нови нивелман високе тачности

16.09.2016 11:13

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове одржан је састанак са представницима ЦИЛАП пројекта, Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС, Министарства цивилних послова, проф. Асимом Билајбеговићем и проф. Олегом Одаловићем.

Сврха састанка је била да се присутни упознају са досадашњим активностима на реализацији ЦИЛАП пројекта - компоненте 4 везане за израду новог нивелмана високе тачности БиХ (НВТ III), те да се договоре смјернице за даљњу сарадњу, тј. израду детаљне техничке спецификације.

Улога ЦИЛАП-а у оквиру ове активности је научно-техничка подршка која би се огледала у ангажовању два истакнута стручњака који би израдили детаљну техничку спецификацију и уједно били супервизори током реализације цијелог пројекта те учествовали у обради мјерења. Министарство цивилних послова би кроз сљедеће три године финансирало цијели пројекат: од рекогносцирања и стабилизације до нивелманских и гравиметријских мјерења.

Natrag