ЕВАЛУАЦИЈА ЦИЛАП ПРОЈЕКТА - ФГУ

Новости преглед

ЕВАЛУАЦИЈА ЦИЛАП ПРОЈЕКТА

14.09.2018 11:00

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је ове седмице извршена евалуација ЦИЛАП пројекта. Евалуацију су извршили представници консултантске твртке НИРАС, једне од највећих европских консултантских група за развој. Током 2017. године, НИРАС је успјешно реализовао више од 300 задатака који се односе на помоћ у више од 80 земаља у развоју.

Евалуација обухваћа другу фазу ЦИЛАП пројекта у раздобљу од двије и по године (април 2016. до септембра 2018. године). Циљ евалуације је пружити Шведској Амбасади информације и знања о постигнутим резултатима и учинцима ЦИЛАП пројекта, с обзиром да Амбасада Шведске у Сарајеву финансијски подупире пројект. Представници/координатори радних скупина свих шест компоненти пројекта су кроз разговоре и примјере представили евалуаторима постигнуте резултате и преостале планиране активности.

Процјена сврсисходности и учинковитости активности које проводи ЦИЛАП пројект те процјена одрживости пројекта су циљ проведене евалуације.

С обзиром на позитивне учинке и резултате ЦИЛАП пројекта отпочели су и разговори за потенцијални наставак пројекта- трећа фаза пројекта.

Natrag