ЕДУКАЦИЈА У ОКВИРУ РЕРП АФ ПРОЈЕКТА ОДРЖАНА У ТУЗЛИ - ФГУ

Новости преглед

ЕДУКАЦИЈА У ОКВИРУ РЕРП АФ ПРОЈЕКТА ОДРЖАНА У ТУЗЛИ

20.10.2021 11:07

Друга у низу планираних активности у оквиру реализација плана едукација Пројекта регистрације некретнина - Додатно финансирање (РЕРП АФ) је одржана у Тузли од 18.-19. октобра 2021. године. Градоначелник Тузле госп. Јасмин Имамовић је отворио семинар и пожелио добродошлицу учесницима а директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, госп. Жељко Обрадовић је представио актуелности у раду Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове.

Поред активности Пројекта регистрације некретнина - Додатно финансирање са посебним освртом на главну активност пројекта – усаглашавање података земљишне књиге и катастра, представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и ангажовани консултанти јединице за имплементацију Пројекта регистрације некретнина ФБиХ су представили и Правилник о сателитским мјерењима у геодезији, Правилник о снимању детаља (нацрт), Правилник о одржавању катастра комуналних уређаја и Правилник о одржавању премјера и катастра некретнина (нацрт).

Циљна група едукације су били упосленици служби за катастар, чланови комисија за излагање података премјера и катастарског класирања земљишта те представници приватне геодетске праксе са подручја Тузланског Кантона. Након свих презентација одржана је и квалитетна расправа са учесницима едукације.

У оквиру Плана едукација за пројекат РЕРП АФ 2021. године су такођер планиране едукације у Сарајеву, Мостару, Зеници и Ливну током октобра/новембра текуће године, те већи број едукација које ће се услијед околности изазваних пандемијом Цовид-19 обољења одржати онлине.

Natrag