Едукација у оквиру РЕРП АФ пројекта одржана у Бихаћу - ФГУ

Новости преглед

Едукација у оквиру РЕРП АФ пројекта одржана у Бихаћу

14.10.2021 13:05

Прва у низу планираних активности у оквиру реализација плана едукација Пројекта регистрације некретнина - Додатно финансирање (РЕРП АФ) је одржана у Бихаћу од 13.-14. октобра 2021. године.

Током едукације су поред актуелности у раду Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове представљене и активности Пројекта регистрације некретнина - Додатно финансирање са посебним освртом на главну активност пројекта – усаглашавање података земљишне књиге и катастра. Представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и ангажовани консултанти јединице за имплементацију Пројекта регистрације некретнина ФБиХ су представили и Правилник о сателитским мјерењима у геодезији, Правилник о снимању детаља (нацрт), Правилник о одржавању катастра комуналних уређаја и Правилник о одржавању премјера и катастра некретнина (нацрт).

Циљна група едукације су били упосленици служби за катастар, чланови комисија за излагање података премјера и катастарског класирања земљишта те представници приватне геодетске праксе са подручја Унско – санског Кантона. Након свих презентација одржана је и квалитетна расправа са учесницима едукације.

У оквиру Плана едукација за пројекат РЕРП АФ 2021. године су такођер планиране едукације у Тузли, Сарајеву, Мостару, Зеници и Ливну током октобра/новембра текуће године, те већи број едукација које ће се услијед околности изазваних пандемијом Цовид-19 обољења одржати онлине.

Natrag