Други округли сто у Бањалуци на тему "Закон о стварним правима – размјена искустава, методологија рада те уједначавање праксе" - ФГУ

Новости преглед

Други округли сто у Бањалуци на тему "Закон о стварним правима – размјена искустава, методологија рада те уједначавање праксе"

09.03.2015 14:42

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта, у Бањалуци је 5. 3. 2015. године одржан округли сто посвећен Закону о стварним правима, а у циљу размјене искустава те усуглашавања методологије рада и уједначавање праксе.

Главни циљ округлих столова који се одржавају на ову тему је упознавање заинтересираних са искуствима у примјени Закона о стварним правима, основним проблемима и дилемама, разлозима и начином измјене Закона у Републици Српској, те на који начин приступити усаглашавању прописа о грађевинском земљишту и сл. Резултат округлих столова треба бити доношење закључака и приједлога на основу којих ће доћи до уједначавања праксе, као и, уколико буде било потребе, покретања иницијатива за промјену или допуну закона.

Радионицу су водили локални модератори г. Душко Медић, судија Уставног суда Републике Српске, и гђа Лариса Велић, професорица Правног факултета Универзитета у Зеници.

Први округли сто одржан је у Сарајеву, а након Бањалуке бит ће одржани и у Мостару, Тузли и Требињу, а ако буде прилике, и у другим градовима због велике заинтересираности за тему.

Natrag