ДРУГИ ДАН ИМПУЛС НАЦИОНАЛНЕ РАДИОНИЦЕ У САРАЈЕВУ „Подизање свијести јавности- Користи Импулс пројекта за ИПП ФБиХ и даљи развој“ - ФГУ

Новости преглед

ДРУГИ ДАН ИМПУЛС НАЦИОНАЛНЕ РАДИОНИЦЕ У САРАЈЕВУ „Подизање свијести јавности- Користи Импулс пројекта за ИПП ФБиХ и даљи развој“

07.12.2018 08:59

ИМПУЛС национална радионица на тему „Подизање свијести јавности- Користи Импулс пројекта за ИПП ФБиХ и даљи развој“ је одржана у Сарајеву 6. децембра 2018. године. Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, госп. Жељко Обрадовић је отворио радионицу и пожелио свим судионицима добродошлицу те нагласио важност ИПП ФБиХ и дијељења података.

Радни дио је отворио господин Томислав Цицели представљајући Импулс пројекат и користи од пројекта које имају инститиуције и субјекти ИПП ФБиХ док је гђа Слободанка Кључанин је представила Инфраструктуру просторних података Федерације БиХ и досадашње резултате. ФИГ Комисију 7 задужену за катастар и управљање земљиштем је представила госпођа Герда Сцхеннацх, предсједница Комисије 7. Господин Иван Гyула, потпредсједник ФИГ Комисије 7 је представио искуства имплементације ИНПИРЕ директиве у Мађарској. Господин Владимир Крупа, члан ЦЛГЕ је у својој презентацији појаснио значај ауторитативних података и јавног именовања те улога коју има тимски државни службеник/геодет.

У другом дијелу радионице нагласак је стављен на Регистар субјеката ИППа и Регистар извора просторних података, те уређивач метаподатака који су представили госп. Никола Цвјетковић док је гђа Амела Хуковић (Тингеа д.о.о.) представила апликацију метадата едитора.

Потом је госп. Недим Хаџиосмановић изложио сву сложеност успоставе ИПП и улоге опћинских катастара у његовој имплементацији. Након овог излагања произишла је и дискусија присутних субјеката након чега су изведени и закључци.

Natrag