ДОГОВОРЕН ПЛАН АКТИВНОСТИ ВЕЗАН ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ АДРЕСНОГ РЕГИСТРА У ОПШТИНАМА КАЛЕСИЈА, БАНОВИЋИ И СТАРИ ГРАД - ФГУ

Новости преглед

ДОГОВОРЕН ПЛАН АКТИВНОСТИ ВЕЗАН ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ АДРЕСНОГ РЕГИСТРА У ОПШТИНАМА КАЛЕСИЈА, БАНОВИЋИ И СТАРИ ГРАД

28.11.2017 14:57

У Општини Калесија је 27. 11. 2017. године одржан радни састанак на којем су присуствовали представници општина Калесија и Бановићи и чланови радне групе за адресни регистар, а теме састанка су биле: анализа постојећег система насељених мјеста, преглед плана подјеле на улице и тргове за сва насељена мјеста у складу са законом. На састанку су презентовани и будући кораци у вези са успостављањем адресног регистра, тј. израда полигона улица и усвајање општинских одлука о адресном систему.

Општина Стари Град је такође изразила заинтересираност за успостављање адресног регистра па је у циљу остваривања сарадње 28. 11. 2017. године одржан радни састанак на којем су презентоване уговорне обавезе и фазе успостављања адресног регистра, те апликација за успостављање и вођење адресног регистра. На крају састанака истакнуте су предности које ће успостављање адресног регистра донијети општини.

Наведене општине ће реализацију пројекта почети потписивањем уговора о заједничким обавезама при успостављању и одржавању података адресног регистра.

Natrag