Директор Федералне геодетске управе на свечаном отварању XИX. Дана геодета Хрватске - ФГУ

Новости преглед

Директор Федералне геодетске управе на свечаном отварању XИX. Дана геодета Хрватске

13.05.2019 12:15

XИX. Дани геодета Хрватске су одржани у организацији Хрватског геодетског друштва у Сегету Доњем, Хрватска од 9. до 12. маја. Овогодишњи сусрети понудили низ квалитетних предавања али и богат културни и спортски садржај.

Посебно треба нагласити сесију „Стање, актуалности и изазови у геодетској струци“ у оквиру које су декан Геодетског факултета у Загребу госп. Дамир Медак, предсједник Коморе госп. Жељко Перић, предсједник Хрватског геодетског друштва госп. Владимир Крупа и директор Државне геодетске управе госп. Дамир Шантек одржали предавања о тренутним али и планираним активностима на пољу геодетске струке. Посебно је истакнута нужност квалитетне сарадње свих актера геодетског сектора. Државна геодетска управа Републике Хрватске посебно наглашава реализацију пројеката хомогенизације катастарских планова и система дигиталног геодетског елабората.

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић је присуствовао свечаном отварању Дана хрватских геодета и предавањима који су били организована првог дана ових сусрета. Током разговора са директором Државне геодетске управе Републике Хрватске је договорена и посјета представника Државне геодетске управе Републике Хрватске Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове чиме би се наставила добра институционална сарадња ових двају управа.

Natrag