Четврти округли сто на тему "Закон о стварним правима – размјена искустава, методологија рада те уједначавање праксе" - ФГУ

Новости преглед

Четврти округли сто на тему "Закон о стварним правима – размјена искустава, методологија рада те уједначавање праксе"

15.05.2015 08:24

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта у Мостару је 12. 5. 2015. године одржан наставак округлог стола посвећен Закону о стварним правима, у циљу размјене искустава те усаглашавања методологије рада и уједначавања праксе.

Округли сто су отворили г. Горан Бркић, помоћник директора за Сектор за имовинскоправне послове, и гђа Анђа Зимић, директорица шведског ЦИЛАП пројекта, који су исказали своје задовољство одазивом учесника и њиховим активним учествовањем у раду на ову тему и у другим градовима.

Округли сто су водили локални модератори г. Душко Медић, судија Уставног суда Републике Српске, и гђа Лариса Велић, професорица Правног факултета Универзитета у Зеници. Метода, односно начин рада били су интеракција и непосредан разговор, односно дискусија учесника из оба ентитета како би се уочили проблеми и предложила ваљана рјешења.

Одржавање наредног, петог округлог стола у овој години планиран је у Требињу, након чега ће се узети у обзир сви закључци округлих столова и донијети приједлози у сврху уједначавања праксе, као и, уколико буде било потребе, покретања иницијатива за побољшање постојеће релевантне законске регулативе.

Natrag