Четрнаеста сједница вијећа ИПП Федерације БиХ - ФГУ

Новости преглед

Четрнаеста сједница вијећа ИПП Федерације БиХ

19.04.2019 11:39

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је одржана четрнаеста сједница Вијећа за инфраструктуру просторних података Федерације БиХ 18. априла 2019. године. На овој сједници је Вијеће расправљало о тачкама дневног реда како слиједи:

 

  1. Усвајање Записника са XIII сједнице Вијећа ИПП ФБиХ;
  2. Радна група за комуникацију и изградњу капацитета ИПП ФБиХ;
  3. Радна група за пословни модел;
  4. Радна група за техничке стандарде;
  5. Радна група за институционална и правна питања;
  6. Регистар субјеката и Регистар извора просторних података;
  7. Текућа питања.

 

На сједници су присуствовали чланови Вијећа надлежних институција, у складу са рјешењем Владе Федерације БиХ.

Обзиром да су формиране све Радне групе Вијећа ИПП ФБиХ, у складу са Стратегијом успоставе и одржавања ИПП Федерације БиХ и Трогодишњем плану рада Вијећа, предсједници Радних група су презентовали досадашњи рад и искуства приликом комуникације са субјектима. Такођер је презентован и план рада за наредни период а посебно је наглашена тежња ка међусобној сарадњи између Радних група, а све у циљу детаљнијег приступа субјектима и подстицања субјеката ка умрежавању и дијељењу података.  

Предсједник Вијећа госп. Жељко Обрадовић је предложио да Радне групе припреме нацрт Трогодишњег плана рада који ће се користити приликом израде Трогодишњег плана рада Вијећа ИПП Федерације БиХ. Радне групе требају доставити први нацрт у року од 60 дана кад ће бити заказана и нова сједница Вијећа.

Natrag