Јавно предавање о родној равноправности - ФГУ

Новости преглед

Јавно предавање о родној равноправности

31.03.2016 15:13

У оквиру имплементације Пројекта регистрације некретнина у ФБиХ и уз подршку шведског донаторског Пројекта изградње капацитета и процедура у земљишној администрацији БиХ (ЦИЛАП) у Бугојну је 30. 3. 2016. године одржано јавно предавање о родној равноправности у укњижби брачне стечевине и стјецања права власништва насљеђем.

На јавно предавање су били позвани грађани с подручја катастарске општине Бугојно, гдје се врши хармонизација катастарских са земљишнокњижним подацима у склопу Пројекта регистрације некретнина у ФБиХ. Предавање је одржано у просторијама Општинског суда у Бугојну, а присутне је на почетку поздравила предсједница Суда гђа Ранџана Хаџибеговић-Харачић.

Предавању је присуствовало 50 учесника, а предавачи су били гђа Ајда Курић, нотар из Доњег Вакуфа, гђа Амира Ждраловић, суткиња Општинског суда у Бугојну, и г. Сенад Калтак, руководилац земљишнокњижне канцеларије у Општинском суду у Бугојну. Фокус предавања је био на упознавању жена с правом власништва те улога брачних партнера у имовинскоправним односима. Акценат је стављен на стјецање и промет права на некретнинама, као формално-правном послу гдје су жене упознате с важношћу укњижбе, односно писаног и законског доказа о власништву имовине. Према тренутном стању у ФБиХ, знатно је мањи број укњижених жена као власника у односу на мушкарце. Због тога је циљ јавних предавања подизање свијести жена о припадајућим правима и њиховој заштити те економском оснаживању у ФБиХ.

Natrag