ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ЗА ОБАВЉАЊЕ РАДОВА УСПОСТАВЕ ТЕМЕЉНЕ ТОПОГРАФСКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ФБиХ - ФГУ

Новости преглед

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ЗА ОБАВЉАЊЕ РАДОВА УСПОСТАВЕ ТЕМЕЉНЕ ТОПОГРАФСКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ФБиХ

03.03.2021 10:09

 

На основу члана 32. став (1) и члана 34. став (2). Закона о премјеру и катастру некретнина, („Службени лист СР БиХ“ бр. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 и „Службени лист РБиХ“ бр. 4/93 и 13/94), који се на основу члана IX.5. (1) Устава Федерације Босне и Херцеговине примјењује као федерални закон, Правилника о основним геодетским радовима („Службене новине Федерације БиХ“ број 15/19), те Правилника о темељној топографској бази података („Службени новине Федерације БиХ“ број 17/19), Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове, свим привредним субјектима заинтересованим за извођење радова израде темељне топографске базе података

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ЗА ОБАВЉАЊЕ

РАДОВА УСПОСТАВЕ ТЕМЕЉНЕ ТОПОГРАФСКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ФБиХ

Федерална Управа за геодетске и имовинско-правне послове је у склопу плана набавке за 2021. годину предвиђела и набавку услуга „Формирање темељне топографске базе података Тузланског и Посавског кантона, и ажурирање темељне топографске базе података Босанско-подрињског кантона у омјеру 1:10 000“, коју у складу са чланом 32. и чланом 34. Закона о премјеру и катастру некретнина те члану 5., став (2) и (3) Правилника о основним геодетским радовима могу обављати привредни субјекти само уз посједовање потврде издане од стране овог органа.

Послови премјера и успостављања катастра некретнина су у складу са чланом 17. Закона о премјеру и катастру некретнина у надлежности Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, а чланом 5., 28. и 29. истог закона радови израде темељне топографске базе података су дефинисани као дио премјера.

Потврду о испуњавању услова привредних субјеката из става (1) члана 5. Правилника о основним геодетским радовима издаје ФГУ на основу поднијетог захтјева. Захтјев треба испуњавати и услове прописане члановима 16. и 24. Правилника о темељној топографској бази података поред наведених услова члана 5. Правилника о основним геодетским радовима.

Све додатне информације могу се добити у Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове, улица Хамдије Крешевљаковића бр. 96, 71000 Сарајево у времену од 13:00 до 15:00 сваког радног дана, а наведени прописи на адреси: (њњњ.фгу.цом.ба).

Natrag