Активности на успостављању адресног регистра у склопу ЦИЛАП пројекта - ФГУ

Новости преглед

Активности на успостављању адресног регистра у склопу ЦИЛАП пројекта

30.09.2014 14:57

Постављањем плочице са кућним бројем на зграду Општине Читлук, 26. септембра 2014. године, симболично је обиљежен почетак Пројекта означавања улица и тргова називима и зграда бројевима те израда адресног регистра за дио територије општине Читлук. Плочицу је уз присутност директора Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове г. Жељка Обрадовића, директорице ЦИЛАП пројекта гђе Анђе Зимић и директора Жупанијске управе за геодетске и имовинско-правне послове г. Ивана Леске поставио начелник општине Читлук г. Иво Јеркић. Пројектом је предвиђено постављање око 250 плочица са називима улица и тргова и око 2400 плочица са кућним бројевима на подручју насељених мјеста Читлука, Међугорја и Бијаковића. У склопу пројекта израдиће се потребна документација и адресни регистар у складу са Законом о начину означавања и евиденције насељених мјеста, улица и тргова и кућних бројева ХНК-а. Провођењем овог пројекта извршиће се тестирање апликације за успостављање и одржавање адресног регистра, која је раније развијена у склопу ЦИЛАП пројекта. По окончању пројекта, извршиће се презентација искустава стечених кроз његову имплементацију представницима јединица локалне самоуправе у Федерацији БиХ како би се системски приступило изради адресног регистра. Овај пројекат заједнички финансирају општина Читлук и ЦИЛАП пројект.

Natrag