Јачање организација земљишне администрације из области родне равноправности - ФГУ

Новости преглед

Јачање организација земљишне администрације из области родне равноправности

15.12.2015 12:18

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта у Сарајеву је 14. 12. 2015. године одржана радионица на тему ”Интеграција родне равноправности у земљишној администрацији Босне и Херцеговине“.  

Радионицу је водила стручњакиња за ова питања гђа Емина Абрахамсдотер, а присуствовало је највише руководство обију управа за геодетске и имовинскоправне послове те представници Јединице за имплементацију пројекта РЕРП из оба ентитета.

Циљеви радионице су били:

  • разумијевање основних појмова о родној равноправности и обука како уочити родну неједнакост;
  • зашто је важна и како је родна равноправност повезана са земљишном администрацијом;
  • упознавање с националним и међународним правним оквиром везаним за родну равноправност;
  • инструменти и механизми.

Током радионице разговарало се о посљедицама родне неравноправности у земљишној администрацији са нагласком на то како обје геодетске управе могу утицати, на који начин изграђивати и развити институционални и особни интегритет везан за ово питање.

Учесници радионице су заједнички констатовали да је неопходно утицати на ширу јавност јер по међународним стандардима и по националним законима, власти БиХ су обавезне да покрећу афирмативне мјере како би се осигурала једнакост. Такве мјере укључују повлаштени третман или квоте за унапређење приступа жена, не само запошљавању већ и образовању, политици и социјалној заштити. Стога ће први корак бити упознавање жена с правом власништва и укњижење истог током поступка хармонизације података земљишне књиге и катастарских података у оба ентитета.

Natrag