Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

2024

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове (ФГУ)...

Уговори о ангажману пет консултаната за ДЕЛЕФ пројекат су потписани у...

Na temelju člana 23. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine...

 Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni...

Na osnovu člana 71.Zakona o premjeru i katastru nekretnina(„Službeni list SRBIH,broj 22/84,12/87,26/90 i 36/90“ i „Službeni list R Bih...

Дана 26. и 27.03.2024. године, Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове...

У складу са планираним активностима у оквиру шведског ДЕЛЕФ пројекта, на...

Редовита годишња Генерална скупштина ЕуроГеограпхицс-а, један од најзначајних...

У духу обиљежавања Свјетског дана геодета, Федерална управа за геодетске и...

Конференција под насловом „Треба нама преко 2024“ одржана је у Мостару дана 15....

У организацији Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове и...

Кроз реализацију активности Федералне управе за геодетске и имовинско-правне...

Агенција за катастар некретнина Сјеверне Македоније (АРЕЦ) организирала је...

Дана 13. фебруара 2024. У просторијама Федералне управе за геодетске и...

Састанак представника Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове...

Пројект менаџерица из ЛАНТМÄТЕРИЕТ-а, шведске агенције за картирање, катастар и...

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко...

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове недавно је успјешно...

У просторијама Амбасаде Краљевине Шведске у Сарајеву је 16.01.2024.године одржан...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH"...