Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

2022

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 19. маја 2022. године орг...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове су 19.05.2022. године потпис...

Редовна Генерална скупштина ЕуроГеограпхицс-а, један од најзначајних догађаја у домену управља...

Конференција за штампу о проведби и активностима РЕРП АФ пројекта је одржана у сједишту Владе...

У оквиру Геоспатиал Њорлд Форум 2022. (ГЊФ 2022) је одржан предконференцијски тренинг програм на...

Делегације Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, Града Мостара и Кантонално...

Састанак представника Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, директора госп....

Dana 14.04.2022. godine na redovnoj sjednici Vlade Federacije BiH, usvojena je Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra i Odluka o naknadama za vršenje...

Редовна годишња Генерална скупштина Еурогеограпхицса ће се одржати у Босни и Херцеговини, у...

Дана 19.04.2022. године одржана је двадесет осма сједница Вијећа ИПП ФБиХ у просторијама Федералне...

Након што су представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове одржали низ ...

Састанак представника Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове на челу са дирек...

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове су 04. априла 2022. године у С...

Ученици Средње грађевинске школе Јурја Далматинца у Мостару су 1.4.2022. године заједно са својим...

Дана 31. марта одржан је њебинар на тему „Национални портали инфраструктуре просторних података...

Хрватско геодетско друштво у сарадњи с Државном геодетском управом, Геодетским факултетом...

Ученици Средње грађевинско - геодетске школе у Тузли су 25.03.2022. године заједно са својим наставни...

У склопу ЦИЛАП пројекта, компоненте 1, одржана је радионица у Бања Луци у периоду 21-23.03.2022.године. Т...

Пројектни тим Свјетске Банке ће у оквиру редовне надзорне мисије одржати састанке са...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је дана 16.03.2022. године из...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SR BiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90" i "Službeni list R BiH...

Дана 23.02.2022. године одржана је двадесет седма сједница Вијећа ИПП ФБиХ у просторијама Федералне...

Састанак представника Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и Архива Федера...

Опћа скупштина ЕуроГеограпхицса – европске асоцијације агенција надлежних за картографију,...

Једнодневна едукација на тему финансијског управљања, контроле и обавеза имплементирања ФУК-а ј...

У Бања Луци је 02.02.2022. године одржан редовни годишњи састанак Управног одбора пројекта...

Заједнички састанак представника двају ентитетских управа за геодетске и имовинско правне...

Представници Федералне геодетске управе, госп. Жељко Обрадовић, директор и помоћници директора...

Dana 19. januara 2022. godine Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) posjetila je grupa studenata Odsjeka za Geodeziju i Geoinformatiku zajedno sa...

Ravnatelj Federalne geodetske uprave gosp. Željko Obradović i pomoćnici ravnatelja gosp. Denis Tabučić i gosp. Sead Hadžić posjetili su 20. siječnja 2022. godine...

U organizaciji Eurogeographics-a dana 19. januara 2022. godine održan je webinar za predstavnike (direktore) katastarskih i kartografskih agencija. Tema webinara je bila...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 12. јануара 2022. године ...