Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Мај 2024

У оквиру шведског донаторског пројекта ДЕЛЕФ (Дигитално унапређење управљања...

Сукладно планираним активностима унутар Шведског донаторског пројекта ДЕЛЕФ...

Дана 28.05.2024. године одржана је 14. конференција “Дани инфраструктура просторних...

У оквиру пројекта ДЕЛЕФ „Дигитално унапређење управљања земљиштем за ЕУ...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u prethodnom periodu, zajedno sa subjektima IPP FBiH, aktivno radila na harmonizaciji...

Федерација БиХ има намјеру модернизирати и унаприједити тачност и доступност...

Дана 21. маја 2024. године одржана је четрдесет прва сједница Вијећа ИПП ФБиХ у...

У складу са планираним активностима у оквиру Шведског донатoрског пројекта...

Поводом посјете Босни и Херцеговини генералног директора Шведске агенције за...

Геоспатиал Њорлд Форум (ГЊФ) је сарадничка и интерактивна платформа која...

Тродневни програм обуке о „Геопросторној инфраструктури знања (Геоспатиал...

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је учествовала на...

У оквиру реализације плана едукација Пројекта регистрације некретнина -...

Студенти преддипломског студија факултета грађевине, архитектуре и геодезије...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina, ("Službeni list SR BIH“, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i "Službeni list R...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBIH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“ i „Službeni list R...