Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Јануар 2024

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко...

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове недавно је успјешно...

У просторијама Амбасаде Краљевине Шведске у Сарајеву је 16.01.2024.године одржан...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH"...