Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Децембар 2023

Na temelju člana 47. Zakona o premjeru i katastru zemljišta (“Službeni list SRBiH”, br. 14/78, 12/87 i 26/90; “Službeni list RBiH”,...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH“, broj: 22/84,12/87, 26/90 i 36/90 i „Službeni list...

Дана 19.12.2023. године одржана је тридесет девета сједница Вијећа ИПП ФБиХ у...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове одржан...

На приједлог Вијећа за Инфраструктуру просторних података Федерације БиХ (ИПП...

Захваљујући дугогодишњој успјешној сарадњи Федералне управе за геодетске и...

Федерална управа за геодетске и имовинско правне послове је у протеклом периоду...

Састанак представника Федералне управе за геодетске и имовинско – правне...