Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Новембар 2023

Директор Управе госп. Жељко Обрадовић и помоћник директора госп. Горан Бркић...

Начелник опћине Илијаш госп. Акиф Фазлић и помоћница начелника у Служби за...

Састанак представника Управе на челу са директором госп. Жељком Обрадовићем, те...

Састанак представника Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Sl. list SR BIH", broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i "Sl. list R BiH", broj: 4/93,...

Састанак директора Управе госп. Жељка Обрадовића и генералног директора...

Заједнички састанак представника Федералне управе за геодетске и...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“...

У оквиру имплементације донаторског пројекта ДЕЛЕФ, представници Федералне...