Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Октобар 2023

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“...

Састанак представника Федералне управе за геодетске и имовинско – правне...

У циљу изградње капацитета у области Инфраструктурних просторних података...

Обавјештавамо све учеснике четврте по реду конференције „Дани Инфраструктуре...

Радионица са циљем детаљног дефинисања пројектних активности и детаљног плана...

Na temelju člana 47. Zakona o premjeru i katastru zemljišta (“Službeni list SRBiH”, br. 14/78, 12/87 i 26/90; “Službeni list RBiH”,...

У Бањој Луци је 10.10.2023. године одржан кицк офф састанак везан за почетак...

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN) u...

Састанак представника ентитетских геодетских управа, делегације Европске...