Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Септембар 2023

Редовни V. Конгрес о катастру у Босни и Херцеговини је одржан у организацији...

Састанак представника Федералне управе за геодетске и имовинско – правне...

Федерални министар пољопривреде, водопривреде и шумарства Кемал Хрњић је са...

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове, као координационо...

Федерални министар просторног уређења Жељко Недић и савјетник министра Горан...