Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Јуни 2023

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH –...

Дана 26.06.2023. године одржана је тридесета шеста сједница Вијећа ИПП ФБиХ у...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBIH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“ i „Službeni list R...

Директор Државне геодетске управе Републике Хрватске, госп. Антонио Шустић са...

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове су 12....

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је у склопу Плана...

Дана 08.06.2023. године у Сарајеву је одржана радионица са субјектима инфраструктуре...

Национални дан Краљевине Шведске (06.06.), највећи државни празник и дан великог...

Дана 02.06.2023. године у Мостару је одржана радионица са субјектима инфраструктуре...