Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Новембар 2022

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH - IPP...

Дана 17.11.2022. године је одржана тридесет друга сједница Вијећа ИПП ФБиХ у оквиру...

Завршни састанак у оквиру донаторског пројекта регионалне сарадње је одржан у...

Конференција "3. Дани Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и...

Представници Свјетске Банке су у оквиру наџорне мисије имплементације пројекта...

Na temelju člana 47. Zakona o premjeru i katastru zemljišta („Službeni list SRBiH“, br. 14/78, 12/87 i 26/90; „Službeni list RBiH“,...