Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Јуни 2022

У сарадњи Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и Геодетског...

Дана 21.06.2022. године одржана је двадесет седма сједница Вијећа ИПП ФБиХ у просторијама Федералне...

У просторијама Федералне геодетске управе је 21.6.2022. године одржан састанак...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове је одржана регионална...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44....

У оквиру ЦИЛАП пројекта (Изградња капацитета за унапређење земљишне...