Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Октобар 2021

Састанак на којем су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић са сарадницима,...

Уговори о испоруци геодетских инструмената за потребе катастарских служби јединица локалних...

Трећа у низу планираних активности у оквиру реализација плана едукација Пројекта регистрације...

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове су 25.10.2021. године у Сараје...

Државна геодетска управа Републике Хрватске организовала је конференцију „Дан ИПП-а“ 20. октобр...

Друга у низу планираних активности у оквиру реализација плана едукација Пројекта регистрације...

Осми пленарни састанак УН-ГГИМ-а: Европа је током 13. и 14.10.2021. године окупио више руководиоце из...

Прва у низу планираних активности у оквиру реализација плана едукација Пројекта регистрације...

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић и помоћ...