Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Септембар 2021

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) , člana...

У склопу имплементације заједничког пројекта „Обнова премјера на подручју Опћине Илиџа“ је...

Друга љетна школа (обука наставника за кориштење нових технологија у области геоинформатике на...

Састанак на којем су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић са сарадницима и...

У просторијама опћине Нови Травник је 7.9.2021. године одржан састанак на којем су учествовали...