Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Април 2021

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 29.04.2021. године потпис...

Састанак на којем су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић са сарадницима и...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове су 21.04.2021. године потпис...

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове су одржали низ састанака ...

УНЕЦЕ-ова радна група за земљишну администрацију заједно са Организацијом за храну и пољопривре...

Састанак на којем су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић са сарадницима, начелник...

Влада Федерације БиХ је на својој редовној 262. сједници одржаној 8. априла 2021. године прихватила...