Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Јануар 2021

Проведба активности у оквиру Пројекта регистрације некретнина у Федерацији Босне и...

Извјештај о раду Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је усвојен на 251. редов...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 13.1.2021. године одржан ...

Влада Федерације Босне и Херцеговине је на својој 250. редовној сједници која је одржана 8.1.2021....