Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Децембар 2020

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је на 249. сједници Владе Федерације Бос...

Након успјешно проведених домаћих процедура одобравања провођења пројекта те ратификације...

Двадесет друга сједница Вијећа за инфраструктуру просторних података Федерације БиХ је...

Након што су одржане сесије у Мостару, Сарајеву, Бихаћу и Тузли, што је спроведено у сарадњи са...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 9.12.2020. године одржан ...

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић и помоћ...

Двадесет прва сједница Вијећа за инфраструктуру просторних података Федерације БиХ је одржана...