Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Октобар 2020

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) i člana...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) i člana...

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове су прошле седмице одржал...

Савез опћина и градова Федерације БиХ организира више сесија на којима ће се расправљати о...

U prostorijama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji između Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i...

Савез опћина и градова Федерације БиХ организује више сесија на којима ће се расправљати о...

Пројектни тим Свјетске Банке ће у оквиру редовне наџорне мисије одржати састанке са...

Генерална скупштина ЕуроГеограпхицса за 2020. годину ће услијед пандемије Цовид-19 обољења и сталн...

Влада Федерације БиХ је крајем 2014. године донијела Уредбу о Инфраструктури просторних података...