Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Септембар 2020

Двадесета сједница Вијећа за инфраструктуру просторних података Федерације БиХ је...

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове и представници фирме...

Савез опћина и градова Федерације БиХ организира више сесија на којима ће се расправљати о...

Директори ентитетских управа за геодетске и имовинско – правне послове, госп. Жељко Обрадовић и...

Заједнички састанак директора Државне геодетске управе Републике Хрватске госп. Дамира...

У просторијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске је од...