Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Јули 2020

Састанак са представницима опћине Илиџа је одржан у просторијама Федералне управе за геодетске...

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове је уз подршку ЦИЛАП пројекта и...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”) i člana...

Замјеник предсједатеља Вијећа министара и министар финансија и трезора госп. Вјекослав Беванда...