Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Децембар 2019

Друга радионица на тему „Управљање пројектима“ је одржана у складу са планираним активностима...

Осамнаеста сједница Вијећа за инфраструктуру просторних података Федерације БиХ је одржана у...

Редовни годишњи састанак руководства ЦИЛАП пројекта и вођа компоненти – Федералне управе за...

Након проведене заједничке јавне набавке Федералне управе за геодетске и имовинско-правне посл...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 9. децембра 2019. године...

Влада Федерације Босне и Херцеговине је на својој редовној 202. сједници одржаној у Мостару...

Студијска посјета Геодетској управи Републике Словеније је организирана у оквиру ЦИЛАП...

Делегација у саставу: Министрица финансија Владе Федерације БиХ гђа Јелка Милићевић, директор...