Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Септембар 2019

Ученици Средње грађевинске школе у Мостару су 26. септембра 2019. године посјетили Федералну...

Дан Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине је одржан у Сарајеву 25....

Геодетско друштво Херцег Босне (ГДХБ) организира 4. Конгрес о катастру у Босни и Херцеговини с...

Састанак на тему „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОЛИТИКЕ БиХ О ПОДАЦИМА ЗА ТЕРЕН И ПРЕПРЕКЕ“је одржан у...

Наџорна мисија Свјетске Банке је у посјету Босни и Херцеговини 12.-13. септембра 2019. године, а сврха ...

Састанак представника управа за геодетске и имовинско – правне послове из Албаније, Босне и...

Радионица/радно дружење за руководиоце земљишнокњижних уреда и земљишнокњижне референте је...

Oglas o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za KO Srđevići - Grad Livno možete pogledati u dokumentu ispod:

XII Регионална конференција о катастру и инфраструктури просторних података, овога пута у органи...

У оквиру Регионалне конференције о катастру и инфраструктури просторних података у Неуму 4.-6. се...

Oglas o početku izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama za KO Bjelaj - Općina Bosanski Petrovace možete pogledati u dokumentu ispod:

Једанаести састанак Управног одбора и националних координатора ИМПУЛС пројекта одржан је у...